Co może być zamiennikiem prętów zbrojeniowych? Zużyte łopaty turbin wiatrowych

Special transport of blades for wind turbines, truck transporting a wind turbine blade that due to its large size requires a special adapted semi-trailer. fot. HS2

Wraz z rozwojem OZE pojawia się temat recyklingu zużytych elementów elektrowni wiatrowych i słonecznych. Zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, stare części powinny być poddane recyklingowi. Branża wiatrowa stoi przed wyzwaniem recyklingu kompozytów, jednak częściej pojawiają się projekty ponownego wykorzystania zużytych łopat. Brytyjczycy ruszają z kolejnym projektem – piszę na łamach GLOBEnergia.pl.facebook sharing button

Pilotaż HS2

Brytyjski projekt HS2 ma na celu wykorzystanie zużytych turbin wiatrowych w budownictwie, a dokładnie w zbrojeniu konstrukcji betonowych. Realizacja znajduje się we wcześniej fazie. Zakłada ona wykorzystanie łopat zamiast stali w konstrukcjach o niskim naprężeniu, takich jak tymczasowe drogi dojazdowe, górne sekcje ścian betonowych i cokoły nośne. W ten sposób inżynierowie chcą przetestować zachowanie łopat w połączeniu z betonem. Zostaną wykorzystane także w połączeniu żelbetonu używanego w trakcie budowy kolei dużych prędkości.

Standardowe pręty zbrojeniowe zostaną zastąpione sekcjami kompozytowymi (polimery zbrojonych włóknami), wyciętymi z łopat. Implementacja rozwiązania rozpocznie się w kwietniu 2021 r.

Branża czeka z niecierpliwością na wyniki projektu

Projekt HS2 jest inicjatywą spółki joint venture podmiotów Skanska Costain STRABAG oraz oraz wiodącego na świecie National Composites Center (NCC) w Wielkiej Brytanii, należącego do High Value Manufacturing Catapult.

Dyrektor ds. Innowacji HS2 Rob Cairns powiedział, że ponowne użycie starych łopat turbiny wiatrowej zmniejsza ilość odpadów oraz zapotrzebowanie na nową stal. Ograniczana jest także emisja CO2, wytwarzana podczas produkcji betonu. Szacuje się, że zastąpienie stali częściami z wycofanych łopat turbin wiatrowych zmniejszy do 90 proc. emisję CO2. Dodał, że jeśli pierwszy na świecie tego rodzaju projekt pilotażowy zakończy się powodzeniem, może to oznaczać, że odpady z przemysłu energetycznego staną się w przyszłości podstawowym materiałem dla sektora budowlanego.

Harrison O’Hara, kierownik ds. Innowacji w Skanska Costain w STRABAG Joint Venture, podkreśla, że ciężko jest przetworzyć zużyty łopaty wiatrowe. Pojawiają się pomysły do ponownego ich zużycia np. od wykorzystania przy budowie placów zabaw po przetworzenie ich w granulat wykorzystywany do produkcji farb i klejów. Zauważa, że w przeciwieństwie do innych projektów recyklingu łopat turbin, które obejmują np. ponowne ich przetwarzanie, inicjatywa H2S wzmacnia użytkowany beton sekcjami tworzonych z wycinanych turbin.

National Composites Center czeka z niecierpliwością na wyniki projektu. Graeme Jeremy, dyrektor ds. budownictwa i infrastruktury w NCC, że centrum szuka cały czas nowych rozwiązań dla ponownego wykorzystania produktów wytwarzanych z kompozytów. Znalezienie dla nich nowych zastosowań także jest wyzwaniem. Wykorzystanie łopat w zbrojeniu betonu może być perspektywiczne w dobie postępującej urbanizacji.

Starzejąca się infrastruktura wiatrowa

Prognozuje się, że do 2023 r. około 15 tys. łopat turbin zostanie wycofanych z eksploatacji w Wielkiej Brytanii i UE. Według danych WindEurope, 34 tys. turbin wiatrowych w Europie ma obecnie 15 lat lub więcej, co stanowi 36 GW mocy. Najwięcej starzejących się turbin znajduje się w Niemczech. Hiszpania, Francja i Włochy też będą niedługo wśród grona państw z starzejącymi się instalacjami wiatrowymi. 9 z 36 GW ma 20-24 lata, a około 1 GW ma 25 lat lub więcej.

Źródło: HS2

Artykuł przeczytasz na GLOBEnergia.pl.