Czy istnieje obowiązek instalacji OZE w nowych budynkach?

Osoby realizujące budowę domu w 2021 r. zastanawiają się, czy muszą w nim uwzględnić instalację OZE. Czy obecne przepisy wymagają ich montażu? Z pytaniem zwróciłam się do radcy prawnego Łukasza Kułagi z Kancelarii M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp. k.

Czy obecne przepisy wymagają instalowania urządzeń OZE w nowych budynkach?

Radca prawny Łukasz Kułaga wskazuje w komentarzu dla GLOBEnergia.pl, że formalnie przepisy prawne nie wymagają, by w budynkach jednorodzinnych montować instalacje OZE, jednakże wymaga się by budynki te spełniały określone normy w zakresie maksymalnego zużycia energii nieodnawialnej m. in. w celach grzewczych oraz ogrzania wody.

– Wartość maksymalną takiego zużycia określa tak zwany wskaźnik EP wyrażony w kilowatogodzinach/m2/rok. Wskaźnik ten od lat jest sukcesywnie obniżany. Przykładowo, dla domu jednorodzinnego w latach 2014-2016 wynosił on 120, w latach 2017-2020 wynosił 95, a obecnie wynosi zaledwie 70 – wskazuje ekspert.

Kułaga stwierdza, że to niedużo, a jeszcze niższe są wskaźniki dla budynków wielorodzinnych. Dodatkowo zaostrzane są normy dotyczące przenikalności ciepła przez ściany budynków oraz stolarkę okienną. Zauważa, że w praktyce zatem trudno spełnić normy w zakresie poboru energii, o ile budynek nie zostanie dobrze wyizolowany. Nawet najlepsza izolacja termiczna może jednak nie wystarczyć, jeśli budynek jest ogrzewany za pomocą tradycyjnych źródeł energii. Instalacje OZE w praktyce zatem stają się koniecznością.|

Na tę chwilę dla budynków jednorodzinnych nie ma jeszcze limitu poboru energii nieodnawialnej na cele oświetleniowe, ale mając na uwadze politykę klimatyczną Polski i Unii Europejskiej może się to niedługo zmienić – wyjaśnia. Większa część wprowadzanych obostrzeń wynika z aktów prawnych wydawanych na poziomie unijnym.

– Jasnym jest, iż transformacja energetyczna stanowi priorytet dla Unii Europejskiej na okres najbliższych lat. Również Polska stawia w tym zakresie ambitne plany, wskazując na absolutną konieczność zmniejszenia zużycia energii tradycyjnej oraz powstrzymania efektu cieplarnianego. Wynika to między innymi z dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r”. Pamiętajmy przy tym, że niewypełnienie przez Polskę norm emisyjnych określonych na poziomie unijnym wiązać się może z dotkliwymi sankcjami finansowymi. Możemy zatem spodziewać się dalszych wymogów w tym zakresie – przewiduje.

Cały artykuł przeczytasz na łamach GLOBEnergia.pl.