70 pracowników ZE PAK ukończyło kursy w Centrum Szkoleniowym OZE

Środowisko i Energetyka - AdobeStock/Patrycja Rapacka

Jednym z elementów sprawiedliwej transformacji jest przekwalifikowanie pracowników sektora górniczego w stronę zawodów, które będą niezbędne w długotrwałym procesie transformacji energetycznej. Grupa Kapitałowa ZE PAK S.A. postawiła na stworzenie własnego Centrum Szkoleniowego OZE. Ile przeszkolono osób? – piszę na łamach GLOBEnergia.pl. facebook sharing button

Budowa zakończona we wrześniu 2020 r.

W sierpniu ub.r.  informowaliśmy o rozpoczęciu budowy Centrum Szkoleniowego OZE finansowanego przez Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin na terenie Elektrowni Konin. Przedsięwzięcie było realizowane zgodnie z zapisami porozumienia o współpracy na rzecz utrzymania i tworzenia miejsc pracy, zawartego pomiędzy ZE PAK a Agencją Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Koninie.

Centrum Szkoleniowe OZE ma umożliwić prowadzenie kompleksowych kursów i szkoleń dla potencjalnych instalatorów systemów fotowoltaicznych, które finalizowane będą uzyskaniem certyfikatów wydawanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP). W szkoleniach mogą wziąć udział w szczególności pracownicy ZE PAK zagrożeni utratą pracy na skutek przechodzenia przez Grupę z wytwarzania energii opartej na węglu brunatnym na produkcję z OZE.

Biuro Prasowe poinformowało GLOBEnergia.pl, że budowa centrum szkoleniowego została zakończona już we wrześniu 2020 r.

Ile przeszkolono osób?

Pierwsze szkolenia odbyły się zaraz po uruchomieniu Centrum Szkoleniowego OZE. ZE PAK informuje, że od tej pory odbywają się cyklicznie, w zależności od ilości kursantów. Szkolenia trwają 3 dni. Prowadzone są szkolenie wstępne i kursy rozszerzone trwające 5 dni z uzyskaniem uprawnień SEP. Przeszkolono już w sumie 70 osób.

Jaki jest zakres merytoryczny szkoleń? Kursanci zapoznają się z teorią i podstawową praktyką wykonywania instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem wiat szkoleniowych. W ten sposób kursanci mogą poznać techniki montażu modułów fotowoltaicznych na różnych rodzajach dachów oraz z montażem na gruncie i dachach płaskich.

Centrum Szkoleniowe jest obecnie do dyspozycji pracowników grupy ZE PAK i PAK Górnictwo, ale jak informuje spółka – obecnie trwają rozmowy, aby Centrum mogło być wykorzystane przez lokalne urzędy pracy dla osób poszukujących pracy lub osób, które chciałyby się przekwalifikować.

Dalsze plany

ZE PAK potwierdził, że planuje inne formy wsparcia dla pracowników z ryzykiem utraty pracy lub chcących się przekwalifikować. Spółka nie wskazała jednak dokładnie rozwiązań.

Pytamy, czy Centrum Szkoleniowe OZE może być wzorem działań dla innych podmiotów w dobie transformacji energetycznej.

– Absolutnie tak. Centrum szkoleniowe OZE stanowi możliwość dla sprawiedliwej transformacji, szczególnie w obszarach związanych z wydobyciem węgla i energetyką zawodową. Aktywizuje osoby w wieku produkcyjnym, czynne zawodowo czy poszukujące pracy, które otrzymują możliwość zapoznania się z branżą OZE. Dzięki temu mogą nauczyć się nowego, przyszłościowego zawodu – wyjaśnia Paulina Sakowska-Ludwiczak z biura prasowego ZE PAK.

Cały artykuł przeczytasz na łamach GLOBEnergia.pl