Kolejna edycja programu Mój Prąd w pierwszej połowie 2021 roku

,
Mikroinstalacja fotowoltaiczna fot. Adobe Stock/Patrycja Rapacka

Wraz ze zbliżającym się nieuchronnie końcem drugiego naboru programu rządowego Mój Prąd, pojawiają się pytania o plany jego kontynuacji w 2021 r.. Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska przekonują o trwających obecnie analizach. Podsekretarz stanu Adam Guibourgé-Czetwertyński w odpowiedzi na interpelację informuje, że planowane jest ogłoszenie kolejnej edycji Programu – piszę na łamach GLOBEnergia.pl.

Trzeci nabór w I połowie 2021 r.

Program Mój Prąd cieszy się ogromną popularnością wśród osób instalujących elektrownie fotowoltaiczne na dachach domów. Obecnie trwa drugi nabór wniosków, który trwa od 13 stycznia br. i docelowo ma zakończyć się 18 grudnia br. lub w momencie wyczerpania alokacji środków. Już dziś wiele osób dopytuje się o kontynuację programu, gdyż nie wszyscy zainteresowani mogą zdążyć ze złożeniem wniosku do 18 grudnia. Co dalej? Podczas konferencji branżowych organizowanych na jesieni m.in. wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska informował, że obecnie trwają analizy dotyczące kontynuacji programu, który prawdopodobnie w kolejnej edycji zostanie rozszerzony. Zyska mówił podczas tegorocznej edycji Trendów Energetycznych 2020, że kierunkami myślenia decydentów jest wsparcie instalacji ładowarek do samochodów elektrycznych, przydomowych magazynów energii oraz pomp ciepła, na co pozytywnie zareagował rynek. Podsekretarz stanu Adam Guibourgé-Czetwertyński poinformował w odpowiedzi na interpelację z dnia 5.11.2020 r. (nr 13389), że “MKiŚ oraz NFOŚiGW przewidują rozpoczęcie kolejnego naboru wniosków po dostosowaniu systemów informatycznych do planowanych usprawnień Programu oraz po potwierdzeniu kontynuacji jego finansowania. Ewentualny termin ogłoszenia kolejnej edycji przewidziany jest na pierwszą połowę 2021 r.”.

Obecnie prowadzone są intensywne prace nad kontynuacją programu, w tym pozyskaniem zewnętrznych funduszy na finansowanie. Po zakończeniu powyższych prac planowane jest ogłoszenie kolejnej edycji programu.

Realizacja programu jest stale usprawniana. Od 31 marca 2020 r. program Mój Prąd obsługiwany jest w pełni cyfrowo tj. od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie przez wnioskodawcę, poprzez jego ocenę, decyzję o przyznaniu dotacji, podpisanie umowy, aż do momentu wypłaty dofinansowania – czytamy w odpowiedzi. Cyfrowe procedowanie wniosków eliminuje część błędów popełnianych w wersjach papierowych, co skutkuje przyspieszonym procesem oceny. W NFOŚiGW zwiększane jest zatrudnienie do obsługi wniosków. Zdarzają się wnioski, które są odrzucane, albo są opóźnione w procedowaniu. Częstą przyczyną dłuższego procedowania aplikacji jest ich niekompletność lub złożenie przez inną osobę niż wnioskodawca. Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka w odpowiedzi na interpelację z dnia 22.10.2020 (nr 11554) poinformował, że w przypadku pierwszego naboru najwięcej wniosków złożono w woj. śląskim tj. 4341.

Źródło: Sejm.gov.pl

Minister Kurtyka podał także dane dot. drugiego naboru, według stanu na 31 sierpnia 2020 r. Jak na razie, pod względem ilości złożonych wniosków znów króluje województwo śląskie.

Źródło: Sejm.gov.pl

Cały artykuł przeczytasz na łamach portalu GLOBEnergia.pl.