Nie będzie kontynuacji programu Słoneczne Dachy. W planie nowe pilotaże

Fotowoltaika na dachach budynków fot. Adobe Stock/Patrycja Rapacka license

Nie będzie kontynuacji programu Słoneczne Dachy. W planie nowe pilotaże Rok temu w styczniu 2020 r., w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zainaugurowano pilotaż programu Słoneczne Dachy. Beneficjentami rewolucji fotowoltaicznej mieli być mieszkańcy budynków wielorodzinnych i spółdzielnie w Wielkopolsce. Pytam na łamach GLOBenergia.pl NFOŚiGW i WFOŚiGW w Poznaniu o efekty pilotażu i plany wobec programu

Założenia programu

Przypomnijmy, że 27 stycznia 2020 r. odbyło się uroczyste sygnowanie porozumienia dotyczącego inauguracji projektu Słoneczne Dachy. Dokument podpisali ówczesny prezes NFOŚiGW Piotr Woźny oraz prezes WFOŚiGW w Poznaniu Jolanta Ratajczak. W wydarzeniu uczestniczył także minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, który powiedział, że “sukces programu Mój Prąd i zainteresowanie Polaków dotacjami na przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne rozbudziły nasze apetyty na więcej”.

Nabór wystartował w pierwszym kwartale 2020 r. Wielkopolskie spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogły ubiegać się o dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy do 50 kW, które pokryłyby potrzeby części wspólnych budynków. Wsparcie miało być udzielane w formie pożyczek (oprocentowanie według stawki WIBOR, nie mniej niż 2 proc. w skali roku). Jako przykład podobnych projektów podano Spółdzielnię Mieszkaniową Wrocław-Południe, która jako pierwsza spółdzielnia w Polsce uruchomiła rozproszoną elektrownię fotowoltaiczną, instalując na 35 zarządzanych budynkach prawie 3 tys. paneli słonecznych.

Donata Bieniecka-Popardowska z NFOŚiGW w odpowiedzi na pytania GLOBEnergia.pl przypomniała, że w ramach pilotażu Słoneczne Dachy NFOŚiGW przeznaczył środki w kwocie 80 mln zł na dofinansowanie w formie częściowo umarzalnych pożyczek (10 proc. wypłaconej kwoty, lecz nie więcej niż 1 mln zł) realizacji przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe celów związanych z inwestycją w elektrownie fotowoltaiczne. Wskazała, że pilotaż był realizowany za pośrednictwem WFOŚiGW w Poznaniu, który był odpowiedzialny przeprowadzenie naboru wniosków i ich rozpatrzenie, zawarcie z beneficjentami umów o dofinansowanie, rozliczenie realizowanych projektów oraz działania informacyjne i promocyjne związane z realizacją programu.

Działania i rezultaty

NFOŚiGW informuje GLOBEnergia.pl, że program był aktywnie promowany poprzez m.in. konferencje i spotkania z potencjalnymi beneficjentami, mailingi wystosowane do gmin, powiatów, wspólnot i spółdzielni, szerzenie informacji poprzez stronę NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Poznaniu i profile FB WFOŚiGW w Poznaniu i projektu Doradztwa Energetycznego w Poznaniu, ale także audycje radiowe i telewizyjne i publikacje w prasie branżowej. WFOŚIGW także poinformował o intensywnych działaniach promocyjnych na rzecz programu. Donata Bieniecka-Popardowska wskazuje, że pomimo intensywnej promocji pilotażu, do WFOŚiGW w Poznaniu wpłynęły 3 wnioski, z czego jeden uzyskał pozytywną decyzję o dofinansowaniu na kwotę 815,4 tys. zł.

Cały artykuł przeczytasz na łamach GLOBEnergia.pl.