OffshoreWindPL: Ustawa offshore wind z poślizgiem

Offshore Wind PL Monitor - Patrycja Rapacka
Autorski przegląd najważniejszych informacji o polskim sektorze morskiej energetyki wiatrowej
  • Za nami drugi dzień konferencji branżowej „Offshore Wind Logistics & Supplies”, organizowanej przez PTMEW. Eksperci podkreślają istotę bezpieczeństwa, w szczególności w pracach przy instalacji elektrowni wiatrowych #onhshore oraz #offshorewind. Liczba wypadków i incydentów wzrasta.
Wykres: /CWIF
  • PGE Baltica oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) podpisały umowę o współpracy i doradztwie technicznym w zakresie prac geologiczno-inżynierskich dla dwóch morskich farm wiatrowych Baltica-2 i Baltica-3. Jest to kolejny krok w realizacji Programu Offshore Grupy Kapitałowej PGE, zakładającego – zgodnie z nową strategią Grupy PGE – budowę morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 6,5 GW i wdrożenie postanowień listu intencyjnego podpisanego między spółką a instytutem w lutym 2020 roku https://bit.ly/3pAl3dH
  • Czy wkrótce znaczna część Walii będzie czerpać energię z turbin wiatrowych zamontowanych na morzu? Wykorzystując rozmaite źródła energii odnawialnej, tą formą udaje się zaspokoić już teraz aż 50% krajowego zapotrzebowania na energię. Warunki na dalszy rozwój tej gałęzi są sprzyjające https://bit.ly/36Ot9Xd
  • Gryglas: nie będzie problemów z finansowaniem dla morskich wiatraków. Jak wynika z deklaracji wiceministra i pełnomocnika ds. offshore w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Zbigniewa Gryglasa, inwestorzy szykujący projekty morskich farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego nie powinni mieć problemów z pozyskaniem finansowania. Problem w tym, że rząd zwleka z przyjęciem projektu ustawy dla morskich wiatraków i skierowaniem jej do Sejmu. Nieuchwalenie tej ustawy najpóźniej na początku 2021 r. uderzy w inwestorów szykujących morskie farmy wiatrowe https://bit.ly/2HgpuJg
  • Ustawa offshore łapie niebezpieczne opóźnienie. Gajowiecki (PSEW): Powody zwolnienia prac nad kluczową dla rewitalizacji polskiej gospodarki ustawą są dla nas niejasne, a opóźnienia legislacyjne mogą chłodzić zapał polskich przedsiębiorców, którzy chcieli włączać się w krajowy łańcuch dostaw do sektora  morskiej energetyki wiatrowej https://bit.ly/2HgqwoC
Za granicą
  • Rozpoczęła się 3-dniowa konferencja Wind Europe – EoLIS 2020 End-of-Life Issues & Strategies. Wyzwanie repoweringu zbliża się wielkimi krokami, który już dziś jest realizowany w Niemczech, Hiszpanii czy Danii. Kwestią wiążącą jest wyzwanie recyklingu wyeksploatowanych elementów elektrowni wiatrowych.
Zdjęcie