PGE i Ørsted będą wspólnie budować wiatraki na wodach Bałtyku

energetyka wiatrak offshore
Największy producent energii elektrycznej PGE Polska Grupa Energetyczna po długich negocjacjach podpisał z duńskim potentatem Ørstedem umowę dotyczącą utworzenia spółki joint venture. Celem  jest budowa i eksploatacja dwóch projektów morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 2,5 GW – piszę na łamach GLOBEnergia.pl.

PGE Polska Grupa Energetyczna poinformowała o ostatecznej decyzji 10 lutego br. Jak się okazuje, umowa dotyczy powołania celowej spółki z 50-proc. udziałem każdej ze stron. Porozumienie obejmuje rozwój projektów Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o.o. o mocy 1 GW oraz Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 Sp. z o.o. o mocy ok. 1,5 GW. Zamknięcie transakcji jest przewidywane w I kwartale 2021 r., pod warunkiem uzyskania zgody organu regulacyjnego. W ramach porozumienia, Ørsted i PGE wspólnie ustanowią ramy działania, które umożliwią skuteczną integrację oraz wykorzystanie mocnych stron i wiedzy obu partnerów.

Warto podkreślić, że projekty kwalifikują się do wsparcia przedsięwzięć offshore wind w pierwszej fazie, przewidzianej przez opublikowaną już ustawę o promowaniu wytwarzania morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim (wsparcie obejmie łącznie 5,9 GW). Najbardziej zaawansowanym projektem jest Baltica 3. Farma będzie produkowała energię elektryczną już w 2026 r. 

– Dwa projekty, które wspólnie zrealizujemy, należą do jednych z najbardziej zaawansowanych projektów offshore w Polsce. Zapewnią zieloną energię 4 milionom gospodarstw domowych i pozwolą uniknąć emisji ponad 8 milionów ton CO2 rocznie. Udział PGE w nakładach inwestycyjnych na realizację projektu Baltica 2 i 3 stanowi nasz bardzo ważny wkład w transformację energetyczną Polski  – powiedziała Monika Morawiecka, prezes zarządu PGE Baltica.

Następnego dnia odbyła się konferencja z udziałem Wojciecha Dąbrowskiego, Prezesa PGE Polska Grupa Energetyczna, oraz Rasmusa Errboe, wiceprezesa Ørsted Offshore. Podczas wydarzenia Dąbrowski powiedział, że współpraca z Ørstedem jest gwarancją powodzenia inwestycji w morskie farmy wiatrowe. Dodał, że już dziś zidentyfikowano 100 polskich firm, mogących wziąć udział w budowę offshore wind w Polsce.  

Przedstawiciel PGE potwierdził, że są prowadzone rozmowy z przedstawicielami instytucji finansowych odnośnie inwestycji na Morzu Bałtyckim.

– Jest ogromne zainteresowanie banków z całego świata polskimi projektami offshore wind. Prowadzimy szeroko zakrojone rozmowy z bankami polskimi i zagranicznymi, ale także funduszami spoza Polski. Nie widzimy żadnych obaw w związku z pozyskaniem finansowania – powiedział Dąbrowski. 

Cały artykuł przeczytasz na GLOBEnergia.pl.