Rozwój offshore wind wymaga dobrych procedur komunikacyjnych i partycypacyjnych

Rozwój morskich farm wiatrowych rodzi wiele wyzwań społecznych i politycznych. Sytuacja, w której władze i inwestorzy zaniedbują problem pozyskania akceptacji społecznej dla swoich przedsięwzięć, powoduje eskalację protestów społecznych. Na moje pytania na łamach GLOBEnergia.pl odpowiada dr hab. Sylwia Mrozowska, Prof. Uniwersytetu Gdańskiego Społeczna perspektywa tworzenia PZOM Pomimo tego, że energetyka wiatrowa cieszy się ogólnym poparciem, to…

Read more