Wind turbine from aerial view, Drone view at windpark westermeerdijk a windmill farm in the lake IJsselmeer the biggest in the Netherlands,Sustainable development, renewable energy Netherlands / Adobe Stock/Patrycja Rapacka

Europejski sektor offshore wind ustanowił rekord inwestycji – 26 mld euro w 2020 r.

Europejskie stowarzyszenie energetyki wiatrowej WindEurope poinformowało, że w 2020 r. w Europie zainwestowano rekordowe środki finansowe w rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Inwestycje sięgnęły poziomu 26 mld euro. Wynik jest zadowalający, gdyż został ustalony pomimo pandemii koronawirusa. Poczynione inwestycje pozwolą na budowę 7 GW mocy zainstalowanej w niedalekiej przyszłości – piszę na łamach GLOBEnergia.pl. 2,9 GW …