W 2020 roku przybyło 6,1 GW mocy w offshore wind. Liderem pozostają Chiny

offshore

Pojawił się długo oczekiwany raport przygotowywany przez Global Wind Energy Council. Z opracowania wynika, że moc w morskiej energetyki wiatrowej rosła stabilnie przez cały 2020 rok. Eksperci wskazują, że mimo wszystko władze krajów rozwijających offshore wind będą musiały podjąć zdecydowane działania w celu poprawy polityk energetycznych, aby rozwijać instalacje w tempie wymaganym przez światową politykę klimatycznąpiszę na łamach GospodarkaMorska.pl

Globalna branża morskiej energetyki wiatrowej zainstalowała łącznie 6,1 GW mocy w 2020 roku, co oznacza niewielki spadek w porównaniu z rekordowym wynikiem 6,24 GW w 2019 roku. Analitycy GWEC spodziewają  się nowego rekordu w 2021 roku, ponieważ chiński sektor morskiej energetyki wiatrowej wręcz „pędzi” do instalacji w sumie 7,5 GW przed wygaśnięciem systemu wsparcia w postaci obecnych taryf gwarantowanych (FIT). Chiny są światowym liderem pod względem nowych instalacji już trzeci rok z rzędu. W zeszłym roku w tym kraju zainstalowano ponad 3 GW w wiatrakach na morzu. 

Stabilny wzrost odnotowano także w Europie. Liderem była Holandia, która zainstalowała prawie 1,5 GW w 2020 roku. Na drugim miejscu uplasowała się Belgia z 706 MW. 

Feng Zhao, kierownik działu Market Intelligence and Strategy w GWEC wskazał, że w ciągu ostatniej dekady byliśmy świadkami bezprecedensowego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, w czym prym wiodły Wielka Brytania, Chiny i Niemcy. W perspektywie kolejnych trzech dekad Azja będzie musiała wyłonić się jako najbardziej znaczący region morskiej energetyki wiatrowej na świecie, aby zapewnić ogromny wzrost mocy, odpowiadający za 40 procent z 2000 GW potrzebnych do 2050 roku. Europa będzie odpowiadać za 32 procent tego przyrostu, Ameryka Północna – 18 procent. Choć może się to wydawać ogromnym wyzwaniem, jest to zaledwie kropla w morzu w porównaniu z 71 000 GW technicznego potencjału morskiej energetyki wiatrowej, który istnieje obecnie na świecie i pozostaje w dużej mierze niewykorzystany.

Rynek rośnie, ale postęp w offshore wind nie zachwyca 

GWEC szacuje, że w ciągu następnej dekady, przy zachowaniu obecnych polityk, zostanie zainstalowanych 235 GW nowych mocy w morskiej energetyce wiatrowej. Ta moc jest siedmiokrotnie większa niż obecna wielkość rynku i stanowi 15-procentowy wzrost w stosunku do prognoz z poprzedniego roku. Ale liczby te napawają optymizmem, jeśli weźmie się pod uwagę założenia klimatyczne. Jest to tylko 11 procent mocy wymaganej do osiągnięcia celów neutralności klimatycznej w 2050 roku. Świat zainstalował do tej pory tylko 2 procent mocy w morskiej energetyce wiatrowej, czyli wolumenu umożliwiającego skuteczne zredukowanie emisji CO2 w ciągu najbliższych 30 lat. 

– Morska energetyka wiatrowa wciąż bije rekordy, obniża ceny i wprowadza innowacje na nowe wysokości i głębokości, tworząc jednocześnie znaczące korzyści przemysłowe i społeczno-ekonomiczne dla krajów wykorzystujących jej potencjał. Jak jednak uznała grupa G20 na ostatnim szczycie, znajdujemy się w sytuacji zagrożenia klimatycznego i nie możemy dłużej zadowalać się jedynie biciem rekordów – skala wzrostu, jaką musimy osiągnąć dla przyszłości naszej planety, wykracza poza wszystko, co widzieliśmy do tej pory. Branża morska wierzy, że może sprostać temu wyzwaniu, ale istnieje wyraźna luka w celach i polityce, którą kraje muszą wypełnić, aby branża mogła się rozwijać – komentuje Ben Backwell, szef GWEC. 

W Global Offshore Wind Report 2021 stwierdzono, że energetyka wiatrowa ma największy potencjał wzrostu spośród wszystkich technologii OZE. Obecnie w skali światowej zainstalowanych jest 35 GW mocy w offshore wind, co pomaga światu uniknąć emisji na poziomie 62,5 mln ton CO2. Odpowiada to usunięciu z dróg 20 mln samochodów, zapewniając jednocześnie 700 tys. miejsc pracy na całej planecie. Stanowi to jednak zaledwie 0,5 proc. globalnej mocy zainstalowanej w OZE. 

Niezbędna poprawa otoczenia politycznego 

Aby morska energetyka wiatrowa mogła osiągnąć międzynarodowe cele klimatyczne, konieczna jest szybka poprawa otoczenia politycznego. Chociaż niektóre kraje na świecie już wprowadziły kompleksowe cele i strategie dla tego sektora, to w raporcie stwierdzono, że łącznie cele te na całym świecie obejmują w planie instalację jedynie 560 GW. W oparciu o scenariusze opublikowane przez Międzynarodową Agencję Energii (IEA) i Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej (IRENA), świat potrzebuje 2000 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej do 2050 roku, aby mieć szansę na utrzymanie wzrostu globalnej temperatury poniżej 1,5°C w stosunku do poziomu sprzed rewolucji przemysłowej.

W raporcie podkreślono, że wykorzystanie potencjału morskiej energii wiatrowej w celu osiągnięcia zerowego bilansu energetycznego wymaga zasadniczej zmiany działań politycznych w celu usprawnienia systemów planowania i wydawania pozwoleń oraz ograniczenia biurokracji, stworzenia solidnych ram rynkowych i przebudowy sieci energetycznych i innej niezbędnej infrastruktury.

Źródło: GWEC

Artykuł został opublikowany na łamach GospodarkaMorska.pl