Weterani budują amerykański sektor energetyki słonecznej

US force fot. Pixabay
Rząd Stanów Zjednoczonych poprzez program Solar Ready Vets ma możliwość nawiązania współpracy z firmami z sektora fotowoltaicznego. W ten sposób branża chce pozyskać wykwalifikowanych pracowników z sektora bezpieczeństwa i zbrojeniowego do projektów rozwijających energetykę słoneczną. W USA stale rośnie zapotrzebowanie na produkcję “zielonej” energii – piszę na łamach GLOBEnergia.pl.

Jak wynika z badania National Solar Jobs Census, opublikowanego przez Solar Foundation w 2019 r., 83 proc. pracodawców w sektorze fotowoltaicznym stwierdziło, że jako czynnik ograniczający dalszy rozwój branży wskazywali brak pracowników z odpowiednim przeszkoleniem bądź umiejętnościami technicznymi. Grupa wykwalifikowanych pracowników, którzy w najbliższych latach mogą napędzić rozwój sektora energii słonecznej w Stanach Zjednoczonych, to weterani wojskowi.

Osoby z doświadczeniem w sektorze bezpieczeństwa i zbrojeniowym potrafią pracować w zespole i nim zarządzać, a także nie boją się wyzwań. Wiele umiejętności technicznych nabytych w trakcie służby wojskowej jest poszukiwanych przez pracodawców w sektorze fotowoltaicznym. Poszukiwani są instalatorzy jak i kadra kierownicza, inżynierowie, informatycy, a także pracownicy w innych obszarach, gdzie wiedza i doświadczenie odgrywają kluczową rolę. Z tych oraz wielu innych powodów weterani są idealnymi kandydatami dla firm i organizacji zajmujących się pozyskiwaniem pracowników dla sektora energii słonecznej.

Hiring Our Heroes to inicjatywa U.S. Chamber of Commerce Foundation, która ma na celu wzmocnienie i zróżnicowanie siły roboczej w kraju poprzez łączenie pracodawców z najbardziej utalentowanymi pracownikami. U.S. Chamber of Commerce Foundation pomaga weteranom dobrać ścieżkę rozwoju kariery, która zmaksymalizuje wykorzystanie umiejętności. Zdaniem organizacji branża solarna jest dobrym miejscem do pracy dla weteranów. Firmy zajmujące się fotowoltaiką oferują atrakcyjną ścieżkę kariery z konkurencyjnym wynagrodzeniem i szeroką gamą możliwości zarządzania projektami.

Według danych Solar Foundation, obecnie w sektorze energii słonecznej pracuje ponad 19 tys. weteranów, co odpowiada 7,6 proc. wszystkich zatrudnionych w branży. U.S. Chamber of Commerce Foundation zwraca uwagę, że istnieje bardzo duży potencjał do jeszcze większego zatrudnienia weteranów.

Nieznajomość specyfiki wojska

Ze względu na to, że obecnie mniej niż 1 proc. wszystkich Amerykanów służy w wojsku, specjalistom ds. zasobów ludzkich i menadżerom ds. rekrutacji często brakuje odpowiedniej wiedzy na temat służby wojskowej  lub umiejętności jakie żołnierz nabywa w tym czasie. Analizując doświadczenie wojskowe weteranów tradycyjnie mają problem z tym, jak je interpretować. Jak się okazuje, po ich zatrudnieniu, większość firm jest ogromnie zadowolona z ich wyników.

Badanie czterystu specjalistów ds. zasobów ludzkich przeprowadzone w ramach Hiring Our Heroes wykazało, że weteranów łączą takie cechy jak: dyscyplina, lojalność, etyka pracy, terminowość, a także umiejętność pracy w zespole. Badanie potwierdziło, że tych cech nie da się tak łatwo znaleźć u kandydatów cywilnych.

Według U.S. Chamber of Commerce Foundation istnieje kilka przeszkód, które stanowią poważne wyzwanie. Jak wynika z przeprowadzonych badań ponad 80 proc.  specjalistów HR twierdzi, że w ich firmach brakuje specjalistycznych szkoleń umożliwiających pracownikom cywilnym kontakt z weteranami. Podobnie blisko 70 proc. przekonuje, że ich pracodawcy nie zapewniają specjalnego wsparcia weteranom w procesie rekrutacji.

Sposobem na zmianę wspomnianych statystyk jest realizacja w ramach Solar Ready Vets Network programu Solar Ready Vets, który jest finansowany ze środków Departamentu ds. Energii. Czynnych jeszcze wojskowych kieruje się na 12 tygodniowe szkolenie, które odbywa się w miejscu odbywania służby. Koncentruje się ona na umiejętnościach związanych z zarządzaniem,  inżynierią i projektowaniem systemów, łańcuchem dostaw i logistyką, opracowywaniem projektów, zarządzaniem operacjami i aktywami, rozwojem biznesu czy IT.

Źródło: PV Magazine 

Artykuł przeczytasz na GLOBEnergia.pl