PGE aktualizuje strategię – planuje 7 GW w offshore wind do 2040 r.

fot. PGE Polska Grupa Energetyczna

PGE Polska Grupa Energetyczna zaprezentowała aktualizację strategii rozwoju do 2040 r. Jednym z kluczowych aktywów OZE będzie morska energetyka wiatrowa o łącznej mocy ponad 7 GW. Nie zabraknie inwestycji w magazyny energii, elektrolizery, ESP i energetykę jądrową. Do 2040 r. PGE będzie dysponować 17 GW mocy wytwórczych opartych w całości na zero- i niskoemisyjnych źródłach energii. Tylko morskie farmy wiatrowe wybudowane przez PGE będą mogły dostarczać ok. 26 TWh energii, czyli tyle, ile obecnie potrzebuje 11 mln gospodarstw domowych w Polsce.

„Polska bezpieczna energetycznie” – to hasło przyświecało PGE przy pracach nad aktualizacją strategii rozwoju.

-Agresja Rosji na Ukrainę i kryzys energetyczny pokazały wagę bezpieczeństwa energetycznego jako jednego z elementów systemu bezpieczeństwa państwa. Zgodnie z zapowiedziami przez ostatnie miesiące pracowaliśmy nad aktualizacją strategii tak, aby odpowiadała na nowe wyzwania geopolityczne i gospodarcze Polski i Europy. Zaktualizowana strategia wzmacnia działania zapewniające bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale także proces transformacji energetyki. Dokument nie uwzględnia już energetyki konwencjonalnej, która jest wydzielona dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego – powiedział.

Dodał, że strategia tworzy ścieżkę rozwoju polskiej energetyki w oparciu o przedw wszystkim nowoczesne rozwiązania.

Główne założenia aktualizacji

Celem będzie odejście od węgla do 2030 r. oraz osiągnięcie zerowej emisji produkcji energii do 2040 r. Po 2030 r. PGE będzie odchodzić od zużycia gazu ziemnego na rzecz wodoru i paliw alternatywnych. Oznacza to osiągniecie neutralności klimatycznej nie w 2050, a w 2040 r.

Oferta dla klientów PGE będzie uwzględniała coraz większy udział bezemisyjnej energii z celem osiągnięcia poziomu 100% produkcji zielonej energii w 2040 r. Do oferty zostaną dodane takie urządzenia jak pompy ciepła, magazyny energii, prosument wirtualny i zbiorowy. Zapewnienie wysokiej jakości dostaw wymaga inteligentnego zarządzania siecią oraz sprawnej i bezpiecznej łączności. PGE rozwija już specjalnie dedykowaną sieć łączności dla energetyki technologii LTE 450, która będzie oferowana spółkom analitycznym działającym w Polsce. Kolejnym elementem jest osiągnięcie 100% liczników zdalnego odczytu.

-W obecnej sytuacji geopolitycznej musimy zwracać szczególną uwagę na kwestię ochrony danych informatycznych – powiedział.

Codziennie systemy PGE blokują około 4,5 tys. prób różnych ataków hakerskich.

Offshore wind wśród kluczowych aktywów

Dąbrowski powiedział, że korzystając z doświadczenia realizacji projektów wiatrowych na lądzie, grupa stała się liderem rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

-Jest to najbardziej perspektywiczna, wielkoskalowa, nowa technologia OZE. Do 2030 r. uruchomimy pierwsze instalacje o mocy 2,5 GW, a do 2040 r. osiągniemy ponad 7 GW mocy w morskich farmach wiatrowych. Dzięki temu 2040 r. nasze morskie farmy wiatrowe będą mogły dostarczać ponad 26 TWh czyli tyle, ile potrzebują niemal wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce – powiedział.

Grafika: PGE

Zwiększenie ambicji ma związek z przyznamiem praw (tzw. PSZW) do nowych obszarów morskich na Morzu Bałtyckim. O szczegółach pisaliśmy TUTAJ. PGE informowała naszą redakcję, że w planie jest realizacja projektów samodzielnie oraz w partnerstwach.

Grafika: PGE

Celem Grupy PGE jest też osiągnięcie 1,5 GW w farmach wiatrowych na lądzie oraz 3 GW w instalacjach fotowoltaicznych.

Obecny podczas wydarzenia wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński powiedział, że ambicje w zakresie morskiej energetyki wiatrowej powodują, że „PGE będzie jednym z liderów na Morzu Bałtyckim, nie tylko w Polsce, ale w całym regionie”.

Magazyny energii

Rozwiązaniem ograniczeń wynikających z niestabilnego działania OZE – uzależnionych od zmiennych warunków pogodowych – będą wielkoskalowe magazyny energii. Strategia Grupy zakłada umocnienie pozycji PGE, jako krajowego lidera w sektorze magazynów energii, dzięki rozbudowie obecnego potencjału elektrowni szczytowo-pompowych oraz budowie magazynów bateryjnych, które do 2035 r. mają zapewnić polskiemu systemowi elektroenergetycznemu moc 3,7 GW.

Elastyczność systemu i stabilne dostawy energii zapewni zawodowa energetyka niskoemisyjna o łącznej mocy 5 GW w 2040 r., na którą składać się będą elektrownia jądrowa realizowana w konsorcjum z partnerem polskim i koreańskim oraz elektrownie oparte na paliwie gazowym. Przed rokiem 2040 paliwo gazowe będzie zastępowane zielonymi paliwami (np. biometanem, wodorem, amoniakiem).

Wodór

Grupa PGE planuje również uruchomienie do 2035 r. elektrolizerów o mocy 300 MW. Konwersja energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach OZE Grupy PGE na zielone paliwa pomoże ograniczyć emisję z sektorów trudnych do całkowitej elektryfikacji, takich jak przemysł i transport, przyczyniając się do ich dekarbonizacji.

Magazyny energii, elektrolizery i instalacje hybrydowe łącznie realizują priorytetowy dla PGE kierunek „zero niewykorzystanej energii”.

Dekarbonizacja ciepłownictwa

Zgodnie ze zaktualizowaną strategią, Grupa PGE zakończy wykorzystywanie węgla w tym segmencie w 2030 r., a zmodernizowane systemy ciepłownicze będą wykorzystywać przede wszystkim potencjał technologii odnawialnych i elektrycznych, wspomaganych magazynami ciepła i rozwiązaniami hybrydowymi. Elektryfikacja systemów ciepłowniczych będzie opierała się m.in. na dynamicznie rozwijanych wielkoskalowych pompach ciepła i kotłach elektrodowych. Aby osiągnąć zeroemisyjność netto w roku 2040, PGE zakłada rozwój zastosowania zielonych paliw oraz technologii wychwytu CO2.

Standardy ESG

Całościowy program dekarbonizacji biznesu PGE zakłada osiągnięcie przez grupę zeroemisyjności do 2040 roku, redukcję emisji brutto CO2 o 95 proc i wychwytywanie oraz kompensowanie pozostałych emisji np. poprzez nasadzanie drzew pochłaniających CO2. Równocześnie, zwracając uwagę na rosnące wyzwania dotyczące wody, PGE przewiduje ograniczenie zużycia wody w jednostkach konwencjonalnych o 50 proc.  

Grupa PGE będzie rozwijać program recyklingu i odzysku surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE oraz wdrażać innowacyjne rozwiązania dotyczące wykorzystania ubocznych produktów wytwarzania i wydobycia.

Artykuł ukazał się na łamach offshorewindpoland.pl