Czy będzie wsparcie dla przydomowych magazynów energii elektrycznej?

,

Magazynowanie energii elektrycznej postrzegane jest jako kluczowa technologia w rozwijaniu zrównoważonego systemu energetycznego oraz energooszczędnego i zeroemisyjnego budownictwa. Dofinansowanie do przydomowych magazynów energii miało być uwzględnione w kolejnej edycji Mój Prąd, pojawiły się jednak w oficjalnej zapowiedzi magazyny chłodu/ciepła. Czy rząd planuje wsparcie dla tego rodzaju technologii? Pytam Ministerstwo Klimatu i Środowiska na łamach GLOBEnergia.pl.

Przeciążona dystrybucja

Obecnie rolę magazynu energii dla prosumentów spełnia system energetyczny w ramach systemu opustu. Jest to sposób bezgotówkowego rozliczenia energii pobranej przez prosumenta oraz wyprodukowanej w mikroinstalacji fotowoltaicznej. Rozliczenie w ramach opustu odbywa się najczęściej w okresie rocznym. Przykładowo dla instalacji o mocy do 10 kW za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh. Operatorzy systemów dystrybucyjnych wskazują na coraz dotkliwsze obciążenie sieci w związku z wzrastającą liczbą prosumentów w Polsce. Przypomnijmy, że według stanu na koniec lutego 2021 r. w Polsce funkcjonowało 484 429 prosumentów energii odnawialnej, których łączna moc zainstalowana sięgnęła 3 052,2 MW. W lutym wyprodukowały w sumie 70 225,7 MWh energii elektrycznej, a od początku roku – 90 652,0 MWh. Instalacje prosumenckie są zdominowane przez mikroinstalacje fotowoltaiczne. Na koniec lutego br. było ich w Polsce 484 223.

Operator Tauron Dystrybucja w odpowiedzi na pytania GLOBEnergia.pl informował, że wyjściem z sytuacji jest połączenie rozwoju mikroinstalacji OZE z przydomowymi magazynami energii. System elektroenergetyczny nie powinien odgrywać roli wirtualnego magazynu energii, jak to funkcjonuje obecnie. Możliwość magazynowania energii przez prosumentów ustabilizowałaby pracę sieci elektroenergetycznej.

– Obecnie odwrócenie przepływów w sieci dystrybucyjnej, a więc wprowadzanie do sieci energii zamiast jej odbierania, skutkuje w niektórych przypadkach problemami napięciowymi, czyli brakiem możliwości wyprowadzenia mocy z części mikroinstalacji – tłumaczyła spółka.

Koszty spadają

Systemy magazynów energii do zastosowań domowych zaczęły się rozwijać na przestrzeni ostatnich lat. Szersze wdrażanie i komercjalizacja nowych technologii doprowadziły do szybkiego obniżenia kosztów. Na przykład w Niemczech koszty małych akumulatorów litowo-jonowych w gospodarstwach domowych spadły o ponad 60 proc. od 2014 r. W Polsce przydomowe magazyny energii są jeszcze barierą finansową dla przeciętnego prosumenta energii elektrycznej, jednakże możliwość magazynowania jest w centrum zainteresowania takich osób ze względu na jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie energii produkowanej w instalacjach fotowoltaicznych. O potrzebie wsparcia rozwoju przydomowych magazynów energii w Polsce wskazują także eksperci.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Międzynarodową Agencję Energetyki Odnawialnej (IRENA), do 2030 r. całkowite koszty instalacji magazynów energii mogą spaść od 50 proc. do 60 proc. (koszty ogniw akumulatorowych jeszcze bardziej). Niższa cena urządzeń będzie napędzana optymalizacją zakładów produkcyjnych w połączeniu z lepszymi technologiami i mniejszym zużyciem materiałów. Żywotność baterii i wydajność również będą się poprawiać, pomagając obniżyć koszty świadczonych usług. Koszty akumulatorów litowo-jonowych do zastosowań stacjonarnych mogą spaść poniżej 200 dol./kWh do 2030 r. w przypadku zainstalowanych systemów.

MKiŚ: Jest jeszcze zbyt wcześnie, by przesądzać w jakiej formie będzie dofinansowanie

O potrzebie wsparcia rozwoju przydomowych magazynów energii w Polsce wskazują także eksperci. Czy rząd planuje wsparcie dla przydomowych magazynów energii?

– Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby przesądzać, w ramach którego programu, kiedy i w jakiej formie zostaną w nim uwzględnione dotacje na przydomowe magazyny energii – informuje naszą redakcję Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Resort wyjaśnia, że aktualnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace programami implementującymi środki europejskie dedykowane sektorowi energetycznemu (Krajowy Plan Odbudowy, Fundusz Modernizacyjny, Nowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska, REACT EU).

Artykuł przeczytasz na łamach GLOBEnergia.pl.