Elektrownia Wiatrowa Baltica 1 z warunkami przyłączenia do sieci przesyłowej

offshore

PGE poinformowała, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) wydały na spółki projektowej Elektrownia Wiatrowa Baltica – 1, warunki przyłączenia dla projektu morskiej farmy wiatrowej o mocy 896 MW. Jak podkreśla PGE, Jest to kolejny krok do realizacji programu morskich farm wiatrowych spółki.

Techniczne warunki przyłączenia określają m.in. moc przyłączeniową, a także inwestycje w rozbudowę infrastruktury przesyłowej po stronie PGE i PSE, których realizacja będzie konieczna dla zapewnienia przyłączenia i wyprowadzenia mocy z planowanej morskiej farmy wiatrowej oraz niezbędny zakres uzgodnień tych inwestycji z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Morska farma wiatrowa Baltica 1 jest trzecim obszarem koncesyjnym posiadanym obecnie przez PGE, oddalonym o ok. 80 km od brzegu, mniej więcej na wysokości miejscowości Łeba w województwie pomorskim. Oprócz technicznych warunków przyłączenia do sieci przesyłowej, Baltica 1 ma już wydane pozwolenie lokalizacyjne – pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp, wyznaczające obszar zlokalizowania farmy wiatrowej na polskim obszarze Morza Bałtyckiego.

Program Offshore w Grupie Kapitałowej PGE obejmuje budowę trzech farm wiatrowych:

  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-1 o mocy do 896 MW – wydane warunki przyłączenia i pozwolenie lokalizacyjne PSzW;
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-2, o mocy do 1498 MW – wydane warunki przyłączenia do KSE w styczniu 2019 roku; otrzymane pozwolenie lokalizacyjne PSzW;
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 o mocy do 1045 MW – podpisana z PSE umowa przyłączeniowa do sieci przesyłowej.

Źródło: GK PGE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *