NFOŚiGW ogłasza nowy program wsparcia dla sektora zielonego transportu publicznego

Od 4 stycznia 2021 r. będzie można ubiegać się o dotacje na zakup zeroemisyjnych autobusów w ramach programu Zielony Transport Publiczny, realizowanego przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O uruchomieniu nowego programu poinformowali podczas wspólnej konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Michała Kurtyka, wiceminister klimatu i pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska oraz wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski, którzy odpowiedzieli także na pytania GLOBEnergia.pl.

1,3 mld zł w budżecie

Celem nowego programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w publicznym transporcie zbiorowym. Budżet nowego programu to 1,3 mld zł.

– Szacujemy, że kwota umożliwi zakup co najmniej 500 autobusów napędzanych energią lub wodorem, co pozwoli potroić aktualną liczbę tego typu pojazdów w Polsce – powiedział podczas konferencji minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Beneficjentem programu są operatorzy i organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje można składać na zakup autobusu elektrycznego, wodorowego, trolejbusu oraz na rozwój infrastruktury niezbędnej do obsługi tych pojazdów. Dofinansowanie obejmuje m.in. koszty nabycia i leasingu pojazdów, szkoleń kierowców i mechaników w zakresie obsługi bezemisyjnych autobusów, modernizacji i budowy infrastruktury, pozwalającej na obsługę ekologicznych autobusów. Kurtyka tłumaczył, że nabory wniosków prowadzone będą w 3 etapach – w 2021, 2022 i 2023 r. W I fazie programu Zielony Transport Publiczny poziom finansowania będzie najwyższy, gdyż ma też pomóc gospodarce w odbudowie po kryzysie związanym z pandemią.

Wartość dofinansowania ma wynieść 80 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku zakupu trolejbusów i autobusów o napędzie elektrycznym, 90 proc. przy zakupie autobusów napędzanych wodorem. Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski zwrócił uwagę, że do wsparcia będe kwalifikowane, oprócz kosztów nabycia, koszty związane z leasingiem, co jest nowością w programach rządowych.

Cały artykuł przeczytasz na łamach GLOBEenergia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *