Offshore Wind Consultants otwiera biuro w Polsce

Morska energetyka wiatrowa fot. Pixabay

OWC (Offshore Wind Consultants), firma doradcza działająca w branży morskiej energetyki wiatrowej, kontynuuje swoją międzynarodową ekspansję i otwiera biuro w Polsce, aby wspierać inwestycje w morską energetykę wiatrową na Morzu Bałtyckim. Dyrektorem polskiego biura został Łukasz Sikorski.

„Morska energetyka wiatrowa rozwija się szybko na całym świecie, a niedawny nagły spadek cen ropy jeszcze bardziej podsycił zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii na morzu. Na początku tego roku polski rząd przedstawił projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która wskazuje nowe moce na poziomie 10 GW do końca przyszłej dekady. Ostateczny projekt trafił właśnie pod konsultacje i powinien zostać uchwalony przez parlament do końca roku. Chcemy wspierać polski przemysł wiatrowy a tym samym tworzyć lokalne miejsca pracy.” – mówi Wilhelm Sander, dyrektor OWC.

W ostatnich miesiącach OWC ogłosiło plany utworzenia biur w Tokio i Seulu, aby wspierać szybko rozwijające się rynki morskiej energetyki wiatrowej w Japonii i Korei Południowej.

Od momentu powstania w 2011 roku OWC było zaangażowane w łącznie 50,6 GW morskich projektów wiatrowych na całym świecie. Stanowi to jedną czwartą światowych mocy wiatrowych na morzu do 2030 roku. OWC jest niezależnym doradcą technicznym, firmą inżynieryjną i konsultantem w zakresie zarządzania projektami dla sektora energii odnawialnej na morzu.

Do kierowania nowym biurem w Warszawie, OWC zaangażowało Łukasza Sikorskiego, doświadczonego konsultanta energetyki odnawialnej, a branży wiatrowej w szczególności, blisko związanego z polską branżą offshore niemal od jej początku. Jest to osoba mająca 14-letnie doświadczenie, w tym na stanowiskach technicznych i kierowniczych w DNV GL oraz na stanowiskach kierownika projektów i szefa budowy w Iberdrola. Sikorski jest inżynierem technologii ochrony środowiska z tytułem magistra inżyniera a także posiada tytuł MBA jednej z wiodących uczelni.

„Łukasz był zaangażowany w różnorodne prace związane z rozwojem projektów wiatrowych, w tym budowę i eksploatację, studia wykonalności i przeglądy techniczne farm wiatrowych, badanie due diligence, finansowanie projektów i zarządzenie ryzykiem. Jest to osoba mogąca stanowić znaczące wsparcie dla każdego dewelopera farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim ”- dodaje Sander.

OWC to zajmujący się morską energetyką wiatrową podmiot notowanej na giełdzie w Oslo spółki AqualisBraemar ASA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *