offshore

Elektrownia Wiatrowa Baltica 1 z warunkami przyłączenia do sieci przesyłowej

PGE poinformowała, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) wydały na spółki projektowej Elektrownia Wiatrowa Baltica – 1, warunki przyłączenia dla projektu morskiej farmy wiatrowej o mocy 896 MW. Jak podkreśla PGE, Jest to kolejny krok do realizacji programu morskich farm wiatrowych spółki.