Mieszkańcy regionów to klucz to udanej transformacji energetycznej

Proces transformacji energetycznej jest wyznaczany przez odgórne dokumenty strategiczne, które co prawda są konsultowane publiczne, ale ich założenia nie zawsze przekładają się bezpośrednio na wzrost świadomości energetycznej mieszkańców. Istotną rolę w zmianie architektury energetycznej mogą odegrać lokalne społeczności, których świadomość na temat transformacji i efektywności energetycznej można zwiększyć poprzez ich udział w kreowaniu zmian energetycznych….

Read more