Liberalizacja 10H. W jaki sposób będzie zwiększony udział społeczności w procesie decyzyjnym?

Według ostatnich zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy odległościowej pojawi się w pierwszym półroczu 2021 r. Zmiany wejdą w życie nie później niż na początku 2022 r. Autorzy projektu zmian zapowiadają zwiększenie udziału lokalnych społeczności w procesie decyzyjnym. W jaki sposób? MRPiT wyjaśnia w odpowiedzi na jedną z…

Read more

Rozwój offshore wind wymaga dobrych procedur komunikacyjnych i partycypacyjnych

Rozwój morskich farm wiatrowych rodzi wiele wyzwań społecznych i politycznych. Sytuacja, w której władze i inwestorzy zaniedbują problem pozyskania akceptacji społecznej dla swoich przedsięwzięć, powoduje eskalację protestów społecznych. Na moje pytania na łamach GLOBEnergia.pl odpowiada dr hab. Sylwia Mrozowska, Prof. Uniwersytetu Gdańskiego Społeczna perspektywa tworzenia PZOM Pomimo tego, że energetyka wiatrowa cieszy się ogólnym poparciem, to…

Read more