NFOŚiGW staje się funduszem klimatycznym

W wywiadzie z cyklu „5 lat Porozumienia Paryskiego” na łamach GLOBEenergia.pl pytam prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o miejsce instytucji finansowej w polityce klimatycznej. Prof. Maciej Chorowski tłumaczy, że Narodowy Fundusz tworzy nawyki, które przebudowują system elektroenergetyczny, ale także i świadomość przejścia w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Przyszłościowo NFOŚiGW, jako instytucja z 31-letnim…

Read more

Sukces transformacji będzie zależał od skali zaangażowania sektora finansowego

Wyzwaniem nie jest znalezienie dodatkowych funduszy, tylko przekierowanie obecnych strumieni finansowych. Temu m.in. ma służyć europejska strategia zrównoważonego finansowania. Dyskusja dotycząca Taksonomii bardzo dobrze ilustruje to, co wydarzy się w przyszłości – tłumaczy w moim wywiadzie dla GLOBEnergia.pl Zofia Wetmańska, ekspertka WiseEuropa. Patrycja Rapacka: Minęło już pięć lat Porozumienia Paryskiego. Czy dziś wiemy, jak finansować…

Read more