Port w Kłajpedzie może posłużyć do budowy offshore na Litwie

W trakcie ubiegłotygodniowego posiedzenia rady, w której skład wchodzą przedstawiciele rządu, władz portu i samorządu, zaproponowano przeprowadzenie analizy potencjału portu pod kątem jego wykorzystania i inwestycji niezbędnych do budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. – Chodzi o obszar o powierzchni 15 hektarów, który mógłby zostać wykorzystany w łańcuchu dostaw dla offshore, a także eksploatacji i…

Read more