Kurtyka: Porozumienie Paryskie zaczyna działać realnie

Niedawno zakończyliśmy dyskusję o nowych celach unijnej polityki klimatycznej z perspektywą do 2030 r. Osiągnięte porozumienie dotyczące wzrostu ambicji klimatycznych jest ważne nie tylko dla Polski i UE, ale także dla całego świata. Jest to także wyraz naszej solidarności z tymi, którzy są najbardziej dotknięci zmianami klimatu. Cel ten będzie realizowany przez UE kolektywnie –…

Read more

Sukces transformacji będzie zależał od skali zaangażowania sektora finansowego

Wyzwaniem nie jest znalezienie dodatkowych funduszy, tylko przekierowanie obecnych strumieni finansowych. Temu m.in. ma służyć europejska strategia zrównoważonego finansowania. Dyskusja dotycząca Taksonomii bardzo dobrze ilustruje to, co wydarzy się w przyszłości – tłumaczy w moim wywiadzie dla GLOBEnergia.pl Zofia Wetmańska, ekspertka WiseEuropa. Patrycja Rapacka: Minęło już pięć lat Porozumienia Paryskiego. Czy dziś wiemy, jak finansować…

Read more