Środowisko, energetyka - fot. Patrycja Rapacka/Adobe

Kurtyka: Porozumienie Paryskie zaczyna działać realnie

Niedawno zakończyliśmy dyskusję o nowych celach unijnej polityki klimatycznej z perspektywą do 2030 r. Osiągnięte porozumienie dotyczące wzrostu ambicji klimatycznych jest ważne nie tylko dla Polski i UE, ale także dla całego świata. Jest to także wyraz naszej solidarności z tymi, którzy są najbardziej dotknięci zmianami klimatu. Cel ten będzie realizowany przez UE kolektywnie – …

Środowisko i Energetyka - AdobeStock/Patrycja Rapacka

NFOŚiGW staje się funduszem klimatycznym

W wywiadzie z cyklu „5 lat Porozumienia Paryskiego” na łamach GLOBEenergia.pl pytam prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o miejsce instytucji finansowej w polityce klimatycznej. Prof. Maciej Chorowski tłumaczy, że Narodowy Fundusz tworzy nawyki, które przebudowują system elektroenergetyczny, ale także i świadomość przejścia w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Przyszłościowo NFOŚiGW, jako instytucja z 31-letnim …

Zrównoważony rozwój, oze, transformacja energetyczna fot. Adobes Stock/Patrycja Rapacka

Sukces transformacji będzie zależał od skali zaangażowania sektora finansowego

Wyzwaniem nie jest znalezienie dodatkowych funduszy, tylko przekierowanie obecnych strumieni finansowych. Temu m.in. ma służyć europejska strategia zrównoważonego finansowania. Dyskusja dotycząca Taksonomii bardzo dobrze ilustruje to, co wydarzy się w przyszłości – tłumaczy w moim wywiadzie dla GLOBEnergia.pl Zofia Wetmańska, ekspertka WiseEuropa. Patrycja Rapacka: Minęło już pięć lat Porozumienia Paryskiego. Czy dziś wiemy, jak finansować …

Żarówka fot. Pixabay

Nie mamy recepty na wypełnienie luki po węglu

Pięć lat temu sygnowano Porozumienie Paryskie, którego realizacja celów będzie kształtowała globalną architekturę energetyczną, także Polski. Czy widać pierwsze owoce historycznego porozumienia? Czy w Polsce zmieniło się postrzeganie wyzwań polityki klimatyczno-energetycznej? Na łamach GLOBEnergia.pl rozmawiam z prezes Forum Energii, dr Joanną Maćkowiak-Panderą. Patrycja Rapacka: Jak ocenia Pani pięć lat po osiągnięciu historycznego Porozumienia Paryskiego w …

Polityka klimatyczna fot. Pixabay

Polityka klimatyczna to także transformacja w naszych głowach

Czy Polska umie negocjować na szczytach klimatycznych? Czy zmieniło się postrzeganie polityki klimatycznej po przyjęciu Porozumienia Paryskiego? W wywiadzie z cyklu „5 lat Porozumienia Paryskiego” na łamach GLOBEnergia.pl rozmawiam z Lidią Wojtal, ekspertką think-tanku Agora Energiewende, zajmującego się transformacją energetyczną. Moja rozmówczyni to także była polska negocjatorka klimatyczna. Patrycja Rapacka: Lidio, jesteś ekspertką z ponad …